16. Kapitola A spatřila jednorožce

1. února 2016 v 19:54
Mladá Hlídačka dál vypráví nájemnému zabijákovi Mlynářovi svůj příběh a oba si uvědomí, že se jejich osudy už kdysi dávno nepřímo střetly... V hospodě U Zlatého úhoře, které se od jisté doby přezdívá hospoda U Krvavého úhoře... Proč?Asahara ležela u krbu stočená na medvědí kožešině, v ruce svírala pochvu s nablýskaným mečem. Bántú seděl kus dál na dřevěné lavici, v těsné blízkosti Carnegila, jemuž se na čele leskly krůpěje potu. "Neboj, brachu," uklidňoval bezvědomého přítele, "Ewen tě nepřestane mít ráda. Pořád jsi kus pořádný chlapa. I když jenom kus."

Negrú, svalený na židli, s vínem stékajícím po bradě a strnulým výrazem vypadal jako umírající, jemuž spolu s posledním smrtelným výdechem vyhrkla z plic i stružka krve. Rozepsaná kronika mu spočívala na klíně. Ornel se s medvědím zabručením zvedl a a začal číst postupem večera stále roztřesenější runy:

"Strhla se bouře, toliko nepřirozená tomuto ročnímu období. Nebe bylo trháno blýskavicemi, do šindelových střech bil déšť. Byl to ten druh noci, kdy rodiny sedí v zakouřených světnicích, zatímco rodiče vypráví duchařské historky třesoucím se dětem.

Za zvuků hromobití se v Krbové síni otevřel teleport. Nad Krušinou dul vítr, ale ještě nepršelo. Ve chvatu, informováni o útoku Srpce z Bogoly v rybníkářské osadě, jím odtud odcházeli tři Hlídači a vězeň připraven přijmout Spojení.

Zpátky jím proskočili jen tři Hlídači.

Dva a půl Hlídače.

Carnegil přistál na podlaze, zanechávaje za sebou krvavou šmouhu, na jeho zádech skončila Asahara Zhy, držící se bolestivě za plochý hrudník. Jen co venku zasvítil další blesk, proskočila otvorem zaučující se Ghabrinnel Mompri a teleport se za ní v mžiku uzavřel.

Špatně bylo ale něco mnohem víc než jen to, že náš vězeň zůstal na hrázi mezi rybníky Nande a Rhab spolu s Carnegilovou nohou. Pochopil jsem to z pohledu na naši mladou Ghab.

Zatímco zastupující Nejvyšší Tanira Bo zuřila tak, až se nedalo poznat, kdy hradem otřásá hrom a kdy její hněv, Giselda vařila odvary z durmanu, aby zmírnila bolest zraněných.

Když mě Tanira po chvíli, kterou na rozdíl ode mě považovala za dostatečně bezpečnou, poslala, ať se podívám po rozuteklých koních, ani si nevzpomněla, že kromě koní, zůstalo na Krušině i tělo mrtvého vězně. Když jsem se vrátil, bez koní, v hradu byla tíživá atmosféra.

Obě naše bojovnice se jistým a mě osobně silně znepokojujícím způsobem podobaly mrtvému vězňovi, jehož zanechaly na hrázi mezi rybníky. Ghabrinnel byla stejně zamlklá a na mé neustálé dotazy ohledně jejího stavu odpovídala tak, jak by zřejmě odpověděl mrtvý vězeň, kdybych se na podobnou věc zeptal jeho. Vrhala po mě smutné a lehce vyčítavé pohledy. Asahara byla po značné ztrátě krve velmi bledá a mě dokonce napadlo, že má s naší mrtvolou ještě jednu věc společnou. Stejně hřejivé srdce.

I přesto byl však Carnegil mrtvému vězni nejblíže...

Tak to je přesný, Negrú!"

"Hlavně, že se dobře bavíš," vstoupila do síně Tanira a ledovým pohledem uhasila úsměv rodící se na Ornelově brunátné tváři. Ledabyle se opřela o krbovou římsu. Upnutá v rudém aksamitu zářila oslnivostí plamene, tolik nepřirozenou její ledové tváři. "Zhasněte ty svíčky, troubové! Nejsou to sice voskovice, přesto stojí peníze!" zahřměla a Asahara spící u krbu se probudila.

Do místnosti vešla baculatá kuchařka, prohýbající se pod podnosem se srnčí pečínkou. "Dojdu pro zbytek," vzdychla, když položila tác na stůl.

"Nesežerte to všechno!" nakázala Tanira. "Od teď šetříme!"

"Já stejně moc nemůžu. Držím tvrdou dietu," sdělila přítomným Giselda scházející po schodišti cíleně k tácu s pečení a razantně zakrojila.

Tanira se zadívala na Carnegila a věnovala mu zvláštní, Ghab by řekla až soucitný pohled. "Kary-An se mi neozývá. V poslední zprávě přes Zrcadlo mi sdělil, že naše duo nájemných zabijáků opravdu míří do Borgavaru, ale od té doby nic. Bojím se, že Kary-An bude mrtvý. Buď ho dostal Srpec, nebo si Mlynář s Cibulkou všimli, že je někdo sleduje."Mlynář se potutelně usmál. Ne, to se jen zakřenil před sluncem odrážejícím se od sněhové pokrývky."Vyslala jsem tam pro jistotu Ewen a Bease. Ani jeden z nich stejně nedokázal nečině sedět na zadku a čekat na možné Přenesení. Ať mi to věříte či ne, ani já nechci o Carnegila přijít. Dovolila jsem proto Ewen, že může porušit utajení. Dohodly jsme se, že zkusí Mlynáře s Cibulkou přesvědčit, ať Srpce přenechají nám a pokusí se ho nezabít, až je příště napadne." Daným prohlášením si Tanira vysloužila několik uznalých a zároveň udivených pohledů. Všichni věděli, že uchovat Tajemství pro ni bylo dosud vždy na prvním místě.

"V každém případě s hrozbou Přenesení a potenciálním Věčným poutníkem uvnitř hradu nejsme v bezpečí. Obávám se, že budu muset přikročit k nemilému, avšak nutnému kroku," řekla s povzdechem. "Je mi líto, ale Carnegil bude muset pod řetěz. Už takhle dost riskujeme."

"Kruci, Taniro, vždyť nemá nohu! Jak myslíš, že by nám mohl utéct?" bránil Ornel svého přítele.

"Mezi slepými jednooký králem," pronesla Tanira klidně. "A mezi debily i jednonohý zabiják neskutečná hrozba," dodala, když spatřila Ornelův nechápavý výraz."Jestliže byl ten, co jsem s panem Cibulkou utrati… eh, tedy, jestli nás jeden z vašich celou dobu sledoval, abyste se dostali k Srpcovi," opravil se Mlynář, "tak to už asi vím, co se stalo tenkrát v hospodě u Zlatýho úhoře, když jsme se tam rozjeli za prací. Myslím, že jsem se tam setkal s těmi tvými Hlídači."

Přikývla. Stejně tak si i ona dokázala dost dobře představit, co se stalo U Zlatého úhoře, když se tam Ewen s Beasem rozjeli plnit poslání. Podívala se na Mlynáře a všimla si, že zrak upírá před sebe, aniž by zřejmě cokoliv viděl.

"A taky myslím, že už vím, co se pak stalo v síni toho vašeho hradu," řekl podivně vzdáleně a opět v duchu proklel své Zásady.
Za lesem zapadlá borgavarská krčma U Zlatého úhoře měla tu noc zavřeno. Ta noc měla vejít do dějin, do učebnic historie a do uznalého povědomí ostrovního obyvatelstva stejně jako hospoda, ve které se tehdy spiklenci v tichosti sešli. Hospoda i ona noc do dějin nakonec opravdu vstoupily, ale zřejmě trochu jinak, než si tehdejší osazenstvo k sobě sražených stolů přálo.

"Atentát nic nezmůže, Rediku. Císař sem pošle nového místodržícího, který může být ještě horší než ten pitomec Nahdur."

"Tišeji, tišeji, pánové, a pozor na jazyk."

"Jo, vlastně máme štěstí. Buďme rádi za Nahdura. Wallender byl sice první zemí dobitou morinckým císařem, přesto je to jen pár let, co dosadil císař na Wallenderský trůn svého prvorozeného syna a on už od té doby přežil sedmnáct atentátů!"

Plamen svíce se zamihotal a Horunsena ar Hemmawer pohladil po tváři závan chladného vzduchu. Bezděky se rozhlédl. Cítil smrt. Něco visí ve vzduchu, říkal si, sledujíce k sobě skloněné hlavy spiklenců rozjasňované světlem blesků zářících skrz blánu v okně. Vůně vaječné omelety mu příjemně naplnila nos. Proč se ale do ní tentokrát nechtěl pouštět?

"Co se tedy spojit s tím Kewilderem z Kergasu? Klany Zimmereiů a Hauerů byly sice vyvražděny, ale ještě máme co nabídnout. Kewilder sbírá bojovníky po celých ostrovech a lidé za ním jdou. Hrdina z lidu, známe takové případy. Pořád tu jsou silné klany, nebylo by dobré propásnout příležitost. A já bych se už rád vrátil na Greg-Den."

"Místodržící se ho bojí," přidal se Redik ar Derewil. "Prý už poslal pro pomoc i k Thengorovi do Gerbideru."

"Lovce? On angažoval už i Lovce?" zeptal se se zdviženým obočím Feriq ar Bradaigh, laird nejsilnějšího západního klanu. "Tak to by možná nebylo na škodu …"

Co by možná nebylo na škodu se spiklenci od Feriqa už nedozvěděli. Zároveň s úderem hromobití narazily rozražené vstupní dveře na roubenou stěnu hospody a s bolestným zanaříkáním se zhouply na rezavých pantech. Za zády ve dveřích stojící dvojice roztrhla blýskavice černou oblohu a vyrýsovala tak v rámu dveří postavy dvou černočerných stínů.

Hbité ruce spiklenců slétly k opaskům, nikdo však meč nevytáhl. Krčmář se zastavil před pultem, v každé ruce čtyři korbely. "Je zavřeno!" zařval ke dveřím. Viděl, jak menší ze stínů, břichatý podivín, dělá pomalý krok do lokálu a se srdcervoucí ledabylostí se rozhlíží po všech přítomných. Viděl, jak neznámý přejel pohledem od zpola vytaženého meče Horunsena ar Hemmawer přes nechápavý pohled v odbojné tváři mladého Redika z klanu Derewil k ošatce vajec ležící na pultu.

"Slyšeli jste, je zavřeno!" vstal od stolu Lorcan dor Laideach s dlaní teatrálně položenou na hlavici meče, dosud schovaného v pochvě zavěšené u pasu. "Odejděte!"

Prkna podlahy zapraskala. Hromotluk stojící ve dveřích se pohnul. Z pláště mu odkapávala voda.

Ne, to nebyla voda. Byla to krev.

"Jste snad hluchý?! Vypadněte!"

"Nekřičet na pana Cibulku. Nemá rád, když se na něj křičí."
Mlynář by přísahal, že se hostinských chtěl zasmát. To by k němu ale pan Cibulka nesměl přiskočit a přikrýt mu ústa i nos baculatou ručkou. Nesměl by ho dusit, dokud nezačal rudnout, pak ruku uvolnit, bleskurychlým pohybem sáhnout po ošatce s vejci a do krčmářova hlubokého nádechu mu jedno přimáčknout k nosu.

Korbely v rukou udiveného hospodského se na uších zhouply po jeho kostnatých prstech a s třískotem dopadly na podlahu. Pivo se rozstříklo krčmářovi po botách, ten si toho ale už nevšímal. Vzápětí se sám složil do kaluže moku, který s takovou oblibou popíjel, po tváři rozmazanou bíložlutou hmotu.

Mlynář zaslechl sborové skříp, jak se dvanáct židlí najednou odsunulo od stolu, a hlasité fííí, když dvanáct mečů vylétlo ze svých pochev. Blížící se laird klanu Hemmawer uklouzl po rozbitých vejcích, a jak se kácel na záda, zamotán do plédu v klanových barvách, stihla ho čepel Mlynářova meče pouze škrábnout přes prsa. Na stůl skočící Ronan ar Haar se probojoval záplavou talířů se zbytky nedojedeného vepřového a s děsivým výrazem na odbojné tváři se přidal k Redikovi ar Derewil umírajícímu pod Mlynářovýma nohama.

Krčmou otřásl hrom. Bouře se blížila.

Mlynář měl mezi výpady a úskoky ještě dostatek času, aby viděl, jak z pípou propíchnutého Lorcana dor Laideacha čepuje Cibulka tmavou krev a jak Feriq ar Bradaigh padá na zem s tácem zaseknutým v zátylku. Měl také dostatek času vidět, jak se plamen otevřeného ohniště prudce zamihotal. Po tváři ho pohladil ledový závan větru.

Přicházela smrt.

Měl dostatek času odrazit útok dědice klanu Glendeigh, a sehnout se, aby se vyhnul hbitému seknutí Urnelly z Riordanu. Když se opět napřímil, klátila se k zemi, držíce se za krvácející podbřišek. Nohou odkopl s bojovým křikem na rtech se blížícího Gredu ar Wewedyn a opět se srazil s mečem mladého Glendeigha, křičího klanová slova: "S odvahou proti smrti!"

Měl dostatek času sledovat jiskry, jež střetnutí zbraní vyslalo do zatuchlého pachu lokálu. Sekl dorážejícího Glendeigha z boku do žeber a uskočil před letící dýkou lairda z Gligronu. I přesto měl ještě dost času sledovat, jak se panu Cibulkovi v baculaté ručce pod dopadnuvším ostřím meče Hena dor Nukhena láme noha stolu, červená životadárnou tekutinou prvozozeného syna laidra klanu Blodwen. Měl čas vidět, jak se dveře hospody u Zlatého úhoře, která vstoupí do historie jako hospoda U Krvavého úhoře, opět otevírají…


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama