Boží soud

9. září 2018 v 13:45 |  Střípky fantazie
Poslední povídka z ostrova Skarppa, která velmi nepřímo navazuje na povídku Návrat domů, a rovnež se objevila v e-knize Když ožijí sny. Tímto svět Skarppy nadobro opouštím... :)
Niamh ar Glendeigh držela za uzdu zlatou klisnu a obklopená z každé strany jedním z otcových strážných sledovala dva biřice vedoucí obviněného z veřejného slyšení zpět do žaláře. Žaludek měla stažený napětím. Takhle to nesmí skončit, pomyslela si.

"Nečekal jsem, že ho najdeme ve vězení." Její bratranec Cormac spolu s dalším strážným zastavil svého grošáka těsně vedle ní. "Na druhém konci města říkali, že muž, jenž odpovídá Oislinově popisu, byl zatčen, tak jsme sem rychle jeli. Z čeho je obviněn?"

Niamh vyskočila do sedla s hořkým úsměvem na rtech. "Z přepadení a krádeže." Ještě jednou se ohlédla po místě, kde se před chvílí konalo veřejné slyšení. Palisáda už zela prázdnotou. "Žalující si vyžádal boží soud. Prý byl zahanben. Chce dokázat, že se nenechá oloupit o peníze, ani o hrdost. Je to Hemawer, Cormacu. To je klan válečníků. A Oislin není dobrý s mečem." Otěže stiskla tak pevně, až jí klouby na rukou zbělaly, kůže popruhu zapraskala. "Bude odsouzen za zlodějnu."

Cormac odhodlaně vypnul hruď. "To nedovolím. Když to bude nutné, budu ve jménu spravedlnosti místo něj bojovat já."

Niamh zakroutila hlavou. "Hemawer je rozčilený do nepříčetnosti. Může svého protivníka lehce zabít, i kdyby se bojovalo jen do první krve."

"Tak to bych neměl prohrát," sevřel Cormac rozhodně čelisti.

Niamh si skousla ret. "Je to velké riziko. Nemůžu to po tobě chtít."

"Oislin z Troviru do vězení za krádež nepůjde! Tvůj bratr by mě uškrtil, kdyby věděl, že jsem tomu nezabránil. Vyslal mě jako tvůj doprovod, abych ti se vším pomohl. Kdyby mu laird nezakázal jet, přihlásil by se sám."

"Jestli by někdo dokázal porazit zhrzeného Hemawera, je to on," pronesla Niamh chladně. "Jenže otec ho nepustí. Po vyslechnutí zpráv o Conreadově zranění v Ardaranské bitvě střeží Calluma jako vzácný klenot. Bojí se, že nebude mít komu předat titul. Přitom Callum o něj vůbec nestojí," ušklíbla se. "Je ale jediný, po kterém bych takovou službu mohla žádat."

Cormac přikývl. "Zůstaň tu se stráží a dávej na Oislina pozor. Já se vrátím do Kamenného dvora. Advokáta zbraně mu přivedu. Kdy se má soud konat?"

"Za tři dny."

Mladík obrátil koně, a ještě na chvíli uzdu přitáhl. "Počkej tu na mě. Za tři dny budu zpátky i s tvým bratrem."

Niamh se usmála. Věděla, že její bratranec udělá, co bude moct, a byla mu za to neskonale vděčná.


Kolem místa určeného pro veřejná slyšení se srotil dav. Niamh udržovala balanc na hromadě složeného dříví a mezi kabáty a kazajkami natěsnaných lidí vyhlížela modrozelenou barvu klanu Glendeigh. Své příbuzné dosud nespatřila.

Na jedné straně palisády stál Daefyd Hemawer s rukama založenýma na hrudi jako socha strážce nějakého dávno zapomenutého tajemství, na druhé straně v sevření dvou biřiců přešlapoval Oislin z Troviru. Po třech dnech strávených v žaláři byl bledý a špinavý. Nepřipomínal nic ze sebejistého muže, kterého si pamatovala. Vítěz případného souboje byl zřejmý z jednoho letmého pohledu.

Rychtář si odkašlal. "Forma božích soudů je určena mnou jako rychtářem tohoto města podle předem sjednaných podmínek. Boj bude do první krve. Je dovoleno zvolit si zástupce, jenž by zbraní hájil právo dotčeného nebo před obžalobou bránil protivníka. Daefyd ar Hemawer bude za svou pravdu bojovat sám. Co ty, Oisline z Troviru?"

Oislin se nervózně rozhlédl po davu pod palisádou. "Sháním advokáta zbraně mezi vámi!" zvolal zvučně, jeho hlas se však slyšitelně třásl. "Tomu, kdo se přihlásí, bohatě zaplatím!"

"Čím, ty lumpe? Vždyť okrádáš cestovatele!"

"Ty mlč, Hemawere! Já tě neokradl!"

"Chytili tě s mým měšcem za opaskem! Klanový znak na váčku nejde přehlédnout!"

"Poctivě jsem ho koupil na tržišti. Znak Hemawerů jsem nepoznal. Peníze v něm byly moje!"

"Kde bys sehnal tolik peněz? Leda z jiné krádeže!"

"Tak dost!" křikl rychtář. "Váš spor rozsoudí bohové. Proto se znovu ptám: Nachází se zde bojovník schopný hájit obviněného Oislina z Troviru v božím soudu s Daefydem ar Hemawer?"

Davem zašumělo, jak se obyvatelé města začali rozestupovat. Uličkou, která se mezi nimi vytvořila, kráčel černovlasý muž s plédem v modrozelených barvách přehozeným přes rameno. Plynulým pohybem vytáhl z pouzdra na zádech meč, aby dal všem přítomným najevo, že s ním na rozdíl od obviněného zacházet dokáže. Pomalu vystoupil po schodech na palisádu.

Z vyvýšeného prostoru vyhledal svou sestru. Niamh jeho směrem přikývla na znamení díků. Všimla si, že Cormac s bratrovou družinou stojí kousek za shromážděným davem.

"Řekni nám své jméno," požádal rychtář Oislinova advokáta zbraně. Sám ho však poznal okamžitě.

"Jsem Callum ar Glendeigh, syn lairdra vládnoucího tomuto kraji." Z davu se ozvalo překvapené šuškání. Nebylo tradicí, aby se tak vysoce postavený člověk postavil na stranu zloděje. "Jsem připraven bít se za obviněného."

Oislin se upřímně usmál. Klan Glendeigh patřil mezi čtyři nejsilnější klany na ostrovech. To jméno znal až moc dobře, ačkoliv samotného muže nepoznával. Stačilo mu ale, že vypadá hbitě a udatně. Glendeigh hodný svého jména.

"Bohatě se ti za tvou službu odměním," pronesl uvolněně. Ačkoliv byl jeho obžalovatel Hemawer, Calluma mu seslali samotní bohové. Snad při něm budou stát i během zápasu.

Oba bojovníci se na palisádě postavili proti sobě a rychtář dal znamením povolení k zahájení boje. Daefyd ar Hemawer doprovodil zručné protočení meče drzým úšklebkem. "Nevím, proč to děláš, Gleindeighu. Za svou opovážlivost zaplatíš krví."

"Udělám cokoliv, aby dnes se mnou mohl Oislin z Troviru odejít."

"Netušil jsem, že Glendaighové chrání takové lumpy. Jestli s tebou dnes ta krysa opustí město, dávej si pozor na kapsy." Hemawer v prudkém výpadu srazil čepel meče s čepelí svého protivníka. Callum byl menší, zato obratnější, a oba muži kolem sebe tančili v divokém, nebezpečném tanci. Niamh se nedokázala dívat na svého bratra riskujícího pro ni život, proto stočila zrak k Oislinovi. S horoucím přáním vyhrát instinktivně uhýbal ranám, jež Hemawer směřoval na jeho advokáta zbraně, jako by zkušenému bojovníkovi čelil sám.

Když ho s Cormacem přijeli do města hledat, nevěděla, jak se bude cítit, až se s ním znovu setká. Jejich shledání však znemožnila rozmíška s Hemawerem. Kdyby Oislina označili za zloděje, kdyby ho uvrhli na dlouhé roky do vězení, znamenalo by to pro ni konec všech nadějí.

Náhlé zašumění davu ji donutilo zaměřit pozornost do středu palisády. Zadržela dech. Hemawer se hrbil nad mečem ležícím mu u nohy a bolestivě si tiskl levou paži. Callum zdvihl zbraň nad hlavu. Na čepeli se leskla krev.

"Je rozhodnuto," ukončil boj rychtář.

"To nestrpím. Žádám spravedlnost!" vyprskl Hemawer a pokusil se shýbnout pro meč.

Rychtář rázně rozhodil rukama, než však stačil zakročil, odkopl Callum Hemawerův meč z palisády. "Boží soud sis vyžádal sám a prohrál jsi. Tento muž je tvé obžaloby zproštěn."

Oislin se ke svému zachránci rozešel s napřaženou rukou. "Děkuji ti, chrabrý bojovníku. Jak se ti odvděčím?"

Callum se otočil do davu. Hlavou pokynul své družině. "Svažte ho."

Oislin nechápavě přehlédl skupinu mužů v čele s Cormacem, kteří mu na zápěstí svižně navlékli smyčku lana. Pak ho stáhli z palisády a druhý konec provazu zavázali za Callumova koně.

"Co to má znamenat?" křičel Oislin.

Rychtář chytil Calluma za rameno. "Kam ho vedeš?"

"Tohle je kraj klanu Glendeigh a teď žádám spravedlnost já," odpověděl Callum. "Nemohl jsem dovolit, aby byl tento muž uvržen do vězení za zlodějnu. Znásilnil mou sestru. Spravedlnosti bude učiněno za dost dle práva Gleindeighů. Bude souzen na rodinném sídle a potrestán za ublížení mé sestře, ne za okradení Hemawera."

"To nemůžete! Nic jsem neprovedl!" protestoval Oislin.

Callum se vyšvihl do sedla a počkal, až se mu po bok připojí Niamh i Cormac.

Niamh se na vězně vlekoucího se za koněm ani nepodívala. Pohled věnovala staženému profilu svého bratra. A náhle přesně věděla, co teď, když se s Oislinem znovu setkala, cítí. S ním to však kupodivu nemělo nic společného.

Byla to hrdost nad tím, že je sestrou Calluma ar Glendeigh.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama